Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
0545 68e9 500
Jeśli masz coś do powiedzenia, to nie chcą cię słuchać, a gdy już chcą cię słuchać, okazuje się, żeś zapomniał, coś miał mówić. Gdy masz wstręt do wódki, okazja gratisowego a wesołego picia nadarza ci się dzień po dniu, a gdy pragniesz się napić, okazuje się, że nie ma za co ani z kim. Gdy jesteś samotny, pies do ciebie nie przyjdzie, gdy czujesz się zmęczony i chcesz się przespać, nudziarze przyłażą jeden za drugim. Jeśli w ogóle chcesz coś w życiu zrobić, to stwierdzasz, że akurat nie ma po temu możliwości, a jeśli możliwości się otworzą, wtedy na pewno zachorujesz; po wyzdrowieniu widzisz, że nie masz już ochoty na zrobienie tego, co zamierzałeś, choć możliwości nadal są, a kiedy po pewnym czasie ochota ci powróci, okaże się, że tymczasem możliwości się ulotniły, gdy zaś z kolei możliwości wrócą - tobie wróci choroba, bo to był rak. Jeśli masz w pokerze cztery trefle z asem oraz asa kier i postanawiasz odrzucić asa kier i kupować do koloru, wtedy na pewno przyjdzie ci as pikowy, jeśli zaś przeciwnie, zdecydujesz się rezygnować z koloru i kupować do pary asów, okaże się, że szedł piąty trefl. Życie to pasjans, który nigdy nie wychodzi.
— Stefan Kisielewski
Reposted fromperseweracje perseweracje viaadurowe adurowe
2097 a1e0 500
baśnie łużyckie, moje dzieciństwo <3
Reposted fromwronia wronia viaafrocostamgowno afrocostamgowno
5094 10dc 500
Reposted fromurojenie urojenie viarollinsonowa rollinsonowa
4184 48e9
Szczerze?
5924 7613
Reposted frommamciezjemcie mamciezjemcie viamaraskowa maraskowa
Reposted fromsaski saski viamaraskowa maraskowa
9427 d217
Reposted fromretaliate retaliate viazyj-kolorowo zyj-kolorowo
4230 fc41
Reposted frommartynkowa martynkowa viamaraskowa maraskowa
Reposted fromwilcza wilcza viamaraskowa maraskowa
7557 44fa 500
Reposted fromkniepuder kniepuder viaoll oll
9937 8937
Reposted frommaliwa maliwa viamaraskowa maraskowa
8187 acff
Reposted fromweightless weightless viamaraskowa maraskowa
Przemilczenia dzielą bardziej niż nieobecności.
— Coco Chanel.
Reposted fromgivememyself givememyself viasiarczan siarczan
3690 2eb6 500
Reposted fromkeke keke viamaraskowa maraskowa
5313 e275
Reposted fromClary Clary viakokokoka kokokoka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl